Navigering

EKO-DRU

Injusteringsspjäll

Har ett vridbart avklippt blad. Bladet är steglöst inställbart 0–90°. Spjället medger en isoleringstjocklek av ca 50 mm. Bladet är utformat så att minsta möjliga ljud alstras. Ljudet är ungefär lika som för ett perforerat blad. Men bladet är mindre känsligt för igensättning eftersom det inte har någon perforering.

För mer info och dokumentation hänvisar vi till produkten på vår hemsida: Här

Rensa