Allmänt
Om inte speciellt skriftligt avtal har tecknats gäller nedanstående leveransvillkor och därutöver NL 09 med tillägg VU 13.

Orderbekräftelse
Order bekräftas alltid, utom vid order med omgående leverans.

Priser
Samtliga priser gäller fritt EKOVENT:s lager i Vellinge, exklusive emballage och mervärdeskatt.

Offerter
EKOVENT:s skriftliga offerter gäller i 30 dagar.

Betalningsvillkor.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto från leveransdagen. Försenad betalning debiteras med dröjsmålsränta.

Transport
Leveranser sker fritt EKOVENT:s lager. Transport sker på kundens egen risk och eventuella skador skall av kunden reklameras hos transportören.

Leveranstid
Lagervaror normalt omgående. Övrigt enligt överenskommelse.

Returer
Returer får ej ske utan EKOVENT:s medgivande. För godkända returer krediterar vi 60% (brandspjäll 50 %) av fakturabeloppet för avsedd produkt. Specialtillverkade produkter, aggregat samt fläktar tages ej i retur. Varorna levereras fraktfritt till oss.

Garanti
Garantitiden är 2 år från slutbesiktning, dock max 2 1/2 år från leveransdatum.

EKOVENT fritar sig från allt ansvar för följdskador såsom driftsavbrott, produktionsbortfall, skada på person och egendom som kan sättas i förbindelse med garantifel på av oss levererade produkter. Eventuellt uppkomna kostnader i samband med utbyte ersättes ej.

Varukorg