200-399 mm

EKO-J

Regler- och avstängningsspjäll

EKO-J är ett regler- och avstängningsspjäll avsett för komfort- eller industriventilationsanläggningar. Spjället har goda regleregenskaper. Spjäll enligt klass 1 används vid injustering och reglering. Spjäll klass 2/3 används som avstängningsspjäll och spjäll 4 i speciella anläggningar med mycket höga krav på täthet.

För mer info och dokumentation hänvisar vi till produkten på vår hemsida: Här