EKO-BSV1 - Standard

Backströmningsskydd

Backströmningsskydd EKO-BSV är avsett att förhindra spridning av brandgaser mellan olika brandceller. EKO-BSV stänger snabbt vid ett brandförlopp. Det är helt självverkande och behöver inte anslutas till något övervakningssystem.

Backströmningsskydd EKO-BSV är både P-certifierat, SC0787-13, och Typgodkänt, SC0800-14.

För mer info och dokumentation hänvisar vi till produkten på vår hemsida: Här