Navigering

EKO-SRBG1-C

Brandspjäll / brandgasspjäll

EKO-SRBG1-C är ett brand-/brandgasspjäll i brandklass EI 60/EI 60 S som även kan användas för konstanthållning av tryck i ventilationsanläggningar. Spjället är försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk sensor. Kontroll och övervakning sker med EKO-MME/SME1-C system eller likvärdigt. EKO-SRBG1-C levereras med förprogrammerad spjällmodul för konstanthållning av trycket. Nominellt tryck är 100 Pa, 250 Pa eller 500 Pa beroende på tryckgivarens mätområde.

För mer info och dokumentation hänvisar vi till produkten på vår hemsida: Här

Rensa