EKO-MME

EKO-MME

Styrsystem och övervakningssystem

Centralenhet EKO-MME styr och övervakar upp till 200 spjällmoduler och totalt 400 spjäll. Systemet har följande egenskaper: Setup i display, adressering via knappsats, MODBUS TCP, inbyggd I/O och optimerade kommunikationsrutiner för snabbare respons. Grundläggande systemegenskaper är flexibel och minimal kabeldragning, stabilitet, driftsäkerhet, sektionering upp till 99 brandceller, veckour för tidsstyrt funktionstest mm. Inbyggda I/O hanterar de vanligaste uppgifterna i styrsystem för rökkontroll. Externt brandlarm, summalarm, kvittering externt brandlarm, konfigurerbar driftutgång och ingång för gemensam funktionstest.

För mer info och dokumentation hänvisar vi till produkten på vår hemsida: Här