Navigering

EKO-SRBG2

Brandspjäll / brandgasspjäll

Spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras på brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 120 S bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner. När det monteras mot vägg kan det lämnas helt utan brandisolering. Alternativt kan det även monteras på kanal, för brandteknisk klass EI 60 S, men då måste ventilationskanalen brandisoleras. Vid montage utan drevning, efterlagning eller andra tillbehör gäller brandteknisk klass EI 60 S.

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 är testat av RISE och godkänt av RISE Certifiering, CE-märke 0402-CPR-SC0397-13 och P-godkännande SC0407-13.

För mer info och dokumentation hänvisar vi till produkten på vår hemsida: Här

Rensa