EKO-SRB1

EKO-SRB1

Brandgasspjäll

Spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag. Alternativt kan det placeras efter luftbehandlingsaggregat som betjänar mer än en brandcell.

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRB1 är testat av SP och godkänt av SITAC, CE-märke 0402-CPD-SC0844-13 och P-godkännande SC0848-13.

För mer info och dokumentation hänvisar vi till produkten på vår hemsida: Här