Navigering

400-599 mm

EKO-J

Regler- och avstängningsspjäll

Ett regler- och avstängningsspjäll avsett för komfort- eller industri- ventilationsanläggningar. Spjället har goda regleregenskaper. Spjäll enligt klass 1 används vid injustering och reglering. Spjäll klass 3 används som avstängningsspjäll och spjäll 4 i speciella anläggningar med mycket höga krav på täthet.

För mer info och dokumentation hänvisar vi till produkten på vår hemsida: Här

Rensa